Campus Calendar
University Hymn

Glory to UM, Light of the Southern Skies
Guide to the thousands who’ve come to thy halls.
Seeking thy wisdom, thy knowledge thou hast to offer
To young and seasoned alike.


Ever with faith in thee, we’ll never cease to see
That thy name shall always ring with glory.
Honor to UM, our Alma Mater dear
UNIVERSITY OF MINDANAO


Tanglaw ka UM sa timog Mindanao
Gabay ka sa aming mga kabataan
Hanap namin ay talino’t karunungan
Sa iyo ay makakamtan


Pananalig sa iyo ay di magbabago
Mamahalin naming lagi pangalan mo.
Dakilang UM ang Alma Mater ko
Universidad ng Mindanao[Go Back]